Kontakt


Det viktigaste med nollningen är att skapa en trygg och välkomnande miljö där du får bästa möjliga chans att lära känna studentlivet och dina framtida kursare. Sektionen har nolltolerans mot alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling. 

Om du känner dig otrygg, orättvist eller illa behandlad finns det många kontaktvägar för att få hjälp och stöd. Inga problem eller frågor är för små för att lyfta. Du kan:
Prata med en phadder

Prata med Peppet 

Prata med JämlikA:
JämlikA är ett utskott inom A-sektionen som jobbar med likabehandling på utbildningen och inom sektionens verksamhet. JämlikA finns för alla studenter och man kan vända sig till dem om man blivit illa eller orättvist behandlad, eller vill ta upp något annat som rör likabehandling, välmående eller diskriminering. Ordförande för JämlikA är jämlikhetsombud på sektionen och har tystnadsplikt.

Prata med studiesocialt ansvarig (SA):
Studiesocialt ansvarig har tagit studieuppehåll och jobbar heltid med studenters likabehandling och välmående på teknologkåren. SA fungerar som stöd för medlemmar som blivit illa eller orättvist behandlade under sin studietid och har tystnadsplikt. Till skillnad från jämlikA har SA inte en direkt koppling till A-sektionen utan finns för alla studenter på LTH.

Du väljer själv om och hur ditt ärende hanteras

Polisen
112 vid pågående brott
Annars tel 11414

Brottsofferjouren
Tel. 116 006
Vardagar: 09-19
Helger: 09-16

sv_SESwedish