Om oss


GRATTIS &
VÄLKOMMEN

Du är en av få lyckligt lottade som lyckats komma in på någon av de drömutbildningar som utgör A-sektionen! För att fira detta och för att välkomna dig och dina nya studiekamrater till Lunds Tekniska Högskola och Lund kommer du att mötas av en fantastisk nollning under dina första veckor på universitetet.

Som A-teknolog är du student vid Sveriges näst äldsta universitet, Lunds Universitet, som grundades 1666. Du är också medlem i den största fakulteten vid Lunds universitet, LTH.

Sektionerna vid LTH ligger inom Teknologkåren och bedrivs ideellt av studenterna på de utbildningar som sektionen omfattar. De fungerar lite olika beroende på vilka utbildningar som de utgörs av och har formats till den struktur de har idag över flera årtionden. 

A-sektionen utgörs idag av arkitektprogrammet och industridesignprogrammet. År 2020 fyllde A-sektionen 55 år vilket firades 2022 med en stor bal i AF-borgen.

Sektionernas huvudsakliga syfte är att göra medlemmarnas studietid så bra som möjlig och verka studiebevakande. Dessutom finns de för att skapa en bra gemenskap på och mellan utbildningarna och även samverka med näringslivet genom olika aktiviteter och evenemang.

ARKITEKT &
INDUSTRIDESIGN

Som arkitekt och industridesigner väntar en spännande och bred, om än krävande, bransch! Variationen bland studenterna är stor, vilket gör projekten och de viktiga samarbetena extra intressanta. Utbildningarna präglas av att såväl studenter som lärare är uppriktigt engagerade i sina egna och andras projekt och visioner. På båda programmen finns stora möjligheter till utlandsstudier och du kommer att få möjlighet att träffa internationella studenter.

Arkitekturprogrammet vid LTH är både akademiskt och konstnärligt. Studenterna introduceras till yrket med både teoretiska och praktiska uppgifter. Modellbygge och skissande ingår, liksom kurser i teknik och digitala verktyg. Man arbetar vanligtvis med större projekt, parallellt med längre och kortare kurser.

Industridesignprogrammet är ett konstnärligt kandidatprogram där studenterna lär sig processen vid produktframtagning, design och tillverkning. Mycket tid tillbringas i verkstaden, men även på detta program läses teoretiska kurser i bl.a. mekanik och materiallära.

På Lunds Tekniska Högskolas hemsida finns mer utförlig information om programmen och de olika kurserna:

VILKA JOBBAR MED NOLLNINGEN

Vi som skrivit denna nolleguide och som lägger ned all vår tid och kraft på att välkomna dig till Lund är A-sektionens Phøs. Phøset är en grupp studenter från sektionen som under hela våren jobbat hårt för att göra 2023 års nollning till en oförglömlig upplevelse! 

Pepparna är Phøsets största hjälpreda under nollningen. De finns där för dig om du har några funderingar och som namnet antyder: för att peppa igång och hålla stämningen extra bra under nollningen! 

Första dagen kommer du att tilldelas en phaddergrupp. Det finns totalt åtta stycken. I varje grupp finns nio till tio Phaddrar som tar hand om dig under nollningen och ser till att du kommer tillrätta i Lund och på A-sektionen. Phaddrarna står för nästan all kommunikation när det gäller nollningsaktiviteter men finns också till för att ni ska få svar på era frågor om studierna, Campus och livet i Lund. Er phaddergrupp har ett eget tema som är ett undertema till A-sektionens nollningstema “En nollning Bakom Masken”. I phaddergrupperna kommer det även att finnas utbytestudenter som, likt er, är nya till skolan och Lund. Ta chansen att inleda en konversation och skapa kontakter världen över! 

SEXMÄSTERIET

Sexmästeriet (Sexet) har gjort det till sin livsuppgift att främja fest och glädje på A-sektionen. Det är Sexmästeriet som anordnar alla fester, sittningar och barer som du kommer att uppleva under din tid på A-sektionen. De gör också ett fantastiskt jobb under nollningen, då de håller i extra många barer och sittningar!

STUDIEVÄGLEDARE

Camilla Fagerström Grubb är studie- och karriärvägledare för både Arkitektur och Industridesignprogrammet. Hon har hand om planeringen för de aktiviteter som händer dagtid första veckan. Hon har även tillsammans med sina kollegor stöttat Phøset i sin planering av nollningen. Vid frågor når du henne lättast via mail eller telefon.

För att alla ska känna sig välkomna under nollningen finns det två gyllene regler som kan vara bra att veta:
– Nollningen är helt frivillig för alla inblandade
– Öppenhet och respekt ska prägla Nollningen

sv_SESwedish